– Sedan min examen som systemvetare för 20 år sedan har jag jobbat med BI och haft turen att jobba inom många olika branscher vilket har medfört mycket kunskap och erfarenhet. Från och med 1 september kommer jag att jobba i ett spännande uppdrag för Region Skåne i deras SDV-projekt. Skånes digitala vårdsystem är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Mitt uppdrag innebär att jag ska kartlägga deras befintliga QlikView-applikationer och se till att de fungerar efter bytet till deras nya digitala plattform. Jag kommer bland annat att analysera befintliga källor till applikationerna, hitta motsvarande i det nya systemet samt anpassa alternativt bygga om applikationerna att hämta data från det nya systemet.

Jag ser fram emot både det spännande uppdraget och att börja hos Exceed Consulting och Jambiz Group!