Jag är utbildad Business Analyst och certifierad kravanalytiker med ett stort intresse för allt inom produkt- och affärsutveckling, human centered design, användbarhetstestning och agila arbetsmetoder. I mitt arbete försöker jag vara noggrann och undersökande. Jag läser gärna mycket och försöker hitta inspiration från många olika källor.

Just nu jobbar jag som produktägare och kravställare för ett nytt affärsområde som ska börja ta form under hösten 2020. Det är ett väldigt intressant och spännande uppdrag, som i grova drag handlar bland annat om de globala målen för hållbar utveckling och digital tillgänglighet. Jobbet är väldigt givande, roligt och kreativt.

Det som lockade mig till att jobba tillsammans med Exceed Consulting var företagets sunda inställning, värderingar och företagskultur. För mig är det oerhört viktigt att företaget har en tydlig vision och målbild samt strävan att ständigt utvecklas med hållbarhet i fokus.

Varmt välkommen igen, Armando Cordero!

 

Läs alla våra nyheter HÄR!