Talangmatchning är ett ord du bör lägga på minnet. Attraherar och behåller ni rätt kompetenser på ert bolag? För CINODE har Frida Stjernholm, expert inom jämlik rekrytering skrivet en artikel om just detta, ett ämne som minst sagt är en het potatis. Hon menar på att en anställning ska vara en win-win situation och att arbetsgivare måste bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera eftertraktade medarbetare – och behålla dem. För att bygga ett starkt varumärke ska man med fördel utgå från dessa tre steg:

  1. Attrahera (rekrytering)
  2. Engagera (självorganiserade ledarskap)
  3. Utveckla (karriärmöjligheter)

Fortsätt den intressanta läsningen här!