Digitala trender, person skriver på en laptop

Har du koll på årets digitala trender? XBUS - Excellent Business Services har!

XBUS - Excellent Business Services var på plats när kommunikationsbyrån KAN delade med sig av årets digitala trendspaning förra veckan. Nu vill vi självklart dela med oss till er.

Till skillnad från 2018 när fokus låg på smarta tekniska lösningar för hemmet så som Alexa och Google Home, förutspås 2019 att handla mer om människans grundläggande behov. Samhället och vi som individer står inför förändringar som gör att gemenskap, empati och värderingar blir allt viktigare för oss. 2019 kommer därför bli ett år där vi satsar på att göra saker lite bättre och sätter våra mänskliga behov först. De tre urskiljande trenderna sägs bli:

  1. Driv förändring – vi som konsumenter vill se gemenskap, äkthet och vi vill att företag tar ställning, både socialt och för vårt klimat och agerar utifrån sina värderingar. Värdet i att arbeta tillsammans för att göra saker bättre blir allt viktigare.
  2. Ta ansvar – vårt behov av trygghet, kontroll och rättvisa ökar då insamlandet och användandet av vår personliga data ifrågasätts. Hur använder och lagrar företag sina konsumenters uppgifter? Vi vill se mer transparens och etik från de företag vi väljer att arbeta med i år.
  3. Gör det möjligt – vi efterfrågar allt mer tjänster som hjälper oss att navigera, ta beslut, prestera och må bättre. Som företag är det viktigt att förstå konsumenternas behov och agera utifrån dem, men att samtidigt tänka på det etiska perspektivet och visa respekt.

Sammanfattningsvis kan man säga att 2019 blir ett år där fokus kommer att ligga på digitala förändringar, både i hur vi som konsumenter tänker men också i vilka företag vi väljer att arbeta med. Snälla företag som driver miljöfrågor och arbetar på ett etiskt sätt är vinnarna 2019.

Källa: KAN

Vill du veta mer om oss på XBUS - Excellent Business Services? Fyll i formuläret här så kontaktar vi dig snart!