Kulturen hos ett företag spelar stor roll när vi väljer arbetsplats. Eftersom så mycket av vår tid spenderas på jobbet och tillsammans med våra kollegor är det viktigt att företag satsar på en kultur som gör att vi trivs, känner oss uppskattade, utvecklas och har roligt. Men vilka grundpelare bör man ha för att bygga en stark företagskultur? Vi har svaren!

Det börjar med den viktiga rekryteringsprocessen. Som företag måste man ha stenkoll på sina värderingar och mål och snabbt dela med sig av dem till nya kandidater. För att hitta rätt personer till just ert företag måste ni lokalisera dem som delar era värderingar och som vill samma saker. Har ni inte klara värderingar blir det svårare att rekrytera in nya kandidater som passar er och målgruppsanalysen och hela rekryteringsprocessen blir mer komplicerad. Här är en DISC-analys en ypperlig idé som ger er en bild av vad som driver och motiverar kandidaterna.

När man sedan har anställt sina medarbetare gäller det att ta vara på dem. Det är otroligt viktigt att engagera sin personal och det är dem som är nyckeln till företagets framgång och utveckling. Dale Carnegie gjorde en undersökning som visade att hela 92% av seniora ledare upplever att företagskulturen har en stor inverkan på både medarbetarnas engagemang och företagets lönsamhet.

Att få jobba med något som man verkligen brinner för och får utvecklas som individ gör det enkelt att hålla sig motiverad och bli en långsiktig medarbetare. Får man dessutom göra detta i en miljö med andra personer som delar samma syn och värderingar kommer man med stor sannolikhet trivas väldigt bra och man är därmed med i att bygga upp en stark företagskultur.

 

 

 

Källa: Bravura